172 PODPISY POD WNIOSKIEM W SPRAWIE „KONNYCH”!

W dniu dzisiejszym, został złożony wniosek w sprawie zagospodarowania zbiornika wodnego „Konne”. Wniosek został złożony w Kancelarii Urzędu Miasta Marki. Pod wnioskiem złożono łącznie 172 podpisy, z czego 38 online.

Od tego momentu czekamy na odpowiedź ze strony burmistrza, który podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska wyraził aprobatę dla przedsięwzięcia.