RÓW PRZY UL. STAWOWEJ – MÓJ WNIOSEK DO BURMISTRZA W TEJ SPRAWIE!

W związku z zaistniałą sytuacją, która dotyczy złego stanu technicznego i wizualnego rowu przy ulicy Stawowej – składam wniosek na ręce burmistrza. Należy zwrócić uwagę, że rów ten został oddany do użytku w ostatnim czasie, a jego obecny stan budzi już wiele wątpliwości. Wydaje się, że ta inwestycja od samego początku była źle zaprojektowana, ponieważ opinie na temat wykonania rowu są delikatnie mówiąc – negatywne…

Dodatkowym faktem, który dowodzi, że projekt miał uchybienia jest brak bariery ochronnej, która zabezpieczałaby granicę rowu. Ten problem zostanie jednak rozwiązany, ponieważ Rada Miasta wskazała potrzebę budowy bariery energochłonnej burmistrzowi, który przychylając się do głosu radnych, wprowadził zmiany, umożliwiające zabezpieczenie środków na ten cel.

Mam nadzieję, że bariera zostanie wybudowana możliwie szybko, ale w pierwszej kolejności należy poprawić stan techniczny rowu, aby bariera mogła spełniać swoje zadanie.

WNIOSEK W WERSJI PDF

1a

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.