BILETOMATY W MARKACH? PROPONUJEMY LOKALIZACJE!

Marki notują systematyczny wzrost liczby mieszkańców, a co za tym idzie, zwiększa się liczba osób, które korzystają z komunikacji miejskiej. Swego czasu radni podjęli dyskusję nad możliwością zamontowania w naszym mieście biletomatów. Okazało się wówczas, że wskazane lokalizacje budziły wątpliwości wśród niektórych radnych, co było mniej lub bardziej zasadne.

Uważam, że do tematu należy powrócić, ponieważ ułatwi to naszym mieszkańcom zakup biletów każdego dnia tygodnia, nie zważając na porę dnia, czy nocy.

Dowodem na to, że do tematu należy powrócić są głosy mieszkańców, które do mnie trafiają. W tej sytuacji, zobowiązuję się do poruszenie tej sprawy podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się w przyszłą środę.

Zachęcam do dyskusji i proponowania lokalizacji dla przyszłych biletomatów w naszym mieście

ZGŁOŚ SWOJĄ LOKALIZACJĘ BILETOMATU

biletomat