Radni zdecydowali…, działka pozostanie w zasobach miasta.

Radni zdecydowali, że działka na rogu ulicy Okólnej i Słonecznej, na której znajdował się swego czasu budynek komunalny – nie zostanie wystawiona na sprzedaż.

Z propozycją sprzedaży wystąpił do radnych burmistrz, ale radni głosami (5 ZA, 12 PRZECIW, 3 WSTRZYMUJĄCE SIĘ), zdecydowali, że działka pozostanie w zasobach miasta.

Należy zwrócić uwagę, że działka o powierzchni ok. 2400 m dałaby wpływy do budżetu miasta w granicach 1 mln zł. Osobiście głosowałem jednak przeciw sprzedaży działki, ponieważ uważam, że obecna koniunktura nie sprzyja sprzedaży nieruchomości z uwagi na ich niskie ceny.

Dodatowym argumentem, aby pozostawić działkę w zasobach miasta jest fakt, że działka, która posiada wszystie media i znajduje się w ta dobrej lokalizcji może posłużyć miastu w przyszłości na cele pożytku publicznego.

działka

Uchwała intencyjna w sprawie budowy II linii metra na warszawskiej Białołęce.

stanowisko-page-001Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom naszego miasta oraz możliwości dalszego i systematycznego rozwoju Marek, złożony został pod obrady Rady Miasta Marki projekt uchwały intencyjnej w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Miasta Marki w sprawie zmiany zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy, polegającej na zmianie trasy końcowego północnego odcinka II linii metra.

Pod złożonym projektem uchwały podpisałem się wspólnie z radnym Marcinem Piotrowskim oraz radną Agnieszką Lużyńską, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak ważnym dla Marek przedsięwzięciem byłaby budowa metra w tak bliskiej odległości od naszego miasta.

Należy wspomnieć, że projekt uchwały intencyjnej jest owocem spotkania, które radny Piotrowski odbył w zeszłym tygodniu z burmistrzem dzielnicy Białołęka. Swego czasu miałem okazję prowadzić rozmowy z jednym z radnych dzielnicy Białołęka, który już wtedy podzielił się ze mną informacjami na temat planowanych działań samorządowców z ościennej dzielnicy, o czym pisałem w internecie.

W tej sytuacji cieszy fakt, że działania, które podjęliśmy wspólnie z radnym Piotrowskim oraz radną Lużyńską w celu poparcia starań Białołęki o zmianie lokalizacji końcowego odcinka II linii metra, dały impuls do kolejnych działań, które podjął burmistrz Marek i jego zastępczyni.

Mam nadzieję, że współpraca samorządów Marek i Białołęki, przy jednoczesnym wsparciu i przychylności osób decyzyjnych za budowę metra, pozwoli zrealizować jeden z jego odcinków w najbliższym sąsiedztwie naszego miasta.

Projekt uchwały oraz uzasadnienie

Sprzątnie „Konnych” – akcja zakończona sukcesem!

6

26 października miała miejsce akcja, mająca na celu uporządkowanie zbiornika wodnego „Konne” oraz terenu, który z nim bezpośrednio sąsiaduje. Dziś można powiedzieć, że mamy powody do zadowolenia, ponieważ akcja była bardzo udana, o czym świadczyła frekwencja wśród uczestników oraz efekt końcowy w postaci ilości zebranych śmieci…

Akcja porządkowania terenu rozpoczęła się punktualnie o godzinie 11.00 i trwała blisko dwie godziny. W tym czasie udało się napełnić ponad 200 worków, z których każdy miał pojemność 120 litrów. Ilość zebranych śmieci pokazuje, że akcja była bardzo potrzebna, o czym świadczyły również głosy wśród zgromadzonych licznie mieszkańców Marek.

Z naszych obserwacji wynika jednak, że problem zaśmiecania obszaru, na którym znajduje się zbiornik „Konne” jest bardziej złożony. Okazuje się, że duże ilości śmieci zostały swego czasu zakopane i dziś ich usunięcie jest praktycznie niemożliwe. Nasza akcja spowodowała, że ogromna ilość śmieci została usunięta z powierzchni ziemi i brzegów zbiornika, ale zbocza od ulicy Stawowej ukazały, co kryje to miejsce…

W akcji wzięli udział mareccy wędkarze, którzy zaangażowali do pomocy sprzęt pływający, dzięki któremu udało się dotrzeć do miejsc trudnodostępnych. W akcję włączyli się również mareccy strażacy, którzy dzielnie wspierali zbiórkę różnego rodzaju śmieci oraz członkowie lokalnego koła PO. W sobotnich porządkach mógł wziąć udział każdy, ponieważ zaproszenie skierowane było do wszystkich mieszkańców Marek, a w szczególności zamieszkujących okolicę zbiornika. 

Po dwugodzinnych porządkach nastąpił finał akcji. O godzinie 13.00 zapłonęło ognisko, na którym mieszkańcy rozpoczęli pieczenie kiełbasek. Dodatkowo wszyscy uczestnicy mogli skosztować wyśmienitej strażackiej grochówki, którą przygotowała marecka OSP. Finał akcji był doskonałą okazją do integracji mieszkańców Marek, którzy mogli zawiązać nowe sąsiedzkie znajomości…

Chciałby serdecznie podziękować w imieniu swoim, jak i radnego Marcina Piotrowskiego oraz szefów Społecznej Straży Rybackiej – Wszystkim tym, którzy wzięli udział w naszej akcji i tak licznie stawili się w minioną sobotę. Po raz kolejny pokazaliśmy, że w mareckiej społeczności jest potencjał, którego pokłady są niewyczerpalne…

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Tak to było…, czyli sprzęt dla mareckiej OSP.

Dziś marecka OSP to jedna z najprężniej rozwijających się jednostek tego typu w okolicy, a może Mazowsza czy kraju. Na to, że sytuacja jest tak dobra wpłynęło wiele okoliczności oraz zaangażowanie osób, bez których ten sukces nie mógłby mieć miejsca…

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na nieprzeciętne zaangażowanie Zarządu oraz członków mareckiej OSP, bo to ich determinacja była i jest głównym składnikiem całości, którą można określić mianem sukcesu.

Pozyskanie sprzętu, w skład którego wchodziła m. in. łódź przekazana dla mareckich wędkarzy odbyło się przy przychylności wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.

Jedno z takich spotkań z udziałem dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztofa Dąbrowskiego odbyło się w strażnicy mareckiej OSP. Mareccy strażacy mięli okazję przedstawić swoje plany skierowane ku rozwojowi jednostki oraz zaprezentować świeżo pozyskany sprzęt.

Mając okazję wzięcia udziału we wspomnianym spotkaniu oraz śledzenia na bieżąco działań mareckiej OSP jestem przekonany w 100%, że sprzęt trafia w dobre ręce. Wiem, że takie samo zdanie ma wojewoda mazowiecki, który w dużym podziwem obserwuje poczynania naszych strażaków…

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.