Bezpieczeństwo, obwodnica, sprawy lokalne…

Spotkanie z wojewodą Jackiem Kozłowskim było kolejnym, które okazało się owocne. Sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem powiatu wołomińskiego, czego nieodzownym elementem będzie obwodnica Marek, to jeden z kilku tematów poruszanych tego dnia.

Tematem, który jest bardzo ważny dla mieszkańców naszego miasta jest kwestia skrzyżowania ulic Piłsudskiego/Małachowskiego/Wspólna. Są i będą czynione kolejne kroki w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa na wspomnianym skrzyżowaniu. Więcej informacji wkrótce…

jacek