„Pięć złotych minut” z udziałem mareckich szkół.

Wszystkie mareckie szkoły podstawowe wezmą udział w programie oraz konkursie „Pięć złotych minut”, który ma na celu zwiększenie praktycznej wiedzy na temat pomocy przedmedycznej.

Akcja skupia swym zasięgiem szkoły podstawowe z prawobrzeżnej Warszawy, a w tej edycji zostanie poszerzona o wszystkie szkoły podstawowe z terenu Marek.

Cieszę się, że dyrekcje mareckich szkół tak chętnie zgłosiły chęć przystąpienia do programu, który mam możliwość pilotować w naszym mieście.

inrtnet

Ostatniej edycji konkursu patronowali m. in. Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Marek Borowski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Alicja Dąbrowska, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Komendant Stołeczny Policji – nadinspektor Dariusz Działo, Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy – Zbigniew Leszczyński, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Andrzej Szklarski, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – Jan Domasik, Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców