Skrzyżowanie Piłsudskiego/Małachowskiego/Wspólna – przynoszę dobre wieści od wojewody.

Tak się składa, że właśnie w mikołajki przynoszę dobre wieści dla mieszkańców Marek, które przekazał mi wojewoda Jacek Kozłowski.

Nasze nieustające działania przyniosły konkrety. Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że montaż urządzenia rejestrującego wjazd na czerwonym świetle na wspomnianym skrzyżowaniu nastąpi w II połowie 2014 roku.

Wiadomość jest z gatunku dobrych, ale uznaliśmy z wojewodą, że należy działać dalej, a wynikiem tego jest kolejne pismo w tej sprawie, w którym wojewoda prosi o rozważanie możliwości montażu urządzenia jeszcze w I połowie przyszłego roku.

Jakiś czas temu zwracałem się do burmistrza z wnioskiem o zorganizowania spotkania, w którym mięli wziąć udział przedstawiciele najważniejszych instytucji, czy organów, które bezpośrednio decydują o bezpieczeństwie na drodze krajowej.

Niestety, ale burmistrz uznał, że nie widzi potrzeby takiego spotkania i będzie się przyglądał obecnej sytuacji. Stanowisko burmistrza w tej sprawie zdziwiło wojewodę, ponieważ jak mówił – nie spotkał się jeszcze, aby burmistrz tej, czy innej gminy, nie chciał skorzystać ze wsparcia, które jest mu oferowane. Dziwny ten nasz burmistrz.

Informacja -z GITD - pozytywna - 2.11.13-page-001Pismo do GITD- Marki - 29.11.13 r.-page-001