Petycja w sprawie przebudowy skrzyżowania Piłsudskiego/Fabryczna w Markach. Złóż swój podpis!

Skrzyżowanie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego z ulicą Fabryczną jest jednym z bardziej obciążonych w naszym mieście, wynikiem czego są nieustannie tworzące się korki. W dużej mierze wynika to z niefortunnego układu skrzyżowania, czyli wyjazdu z ulicy Fabrycznej w kierunku Warszawy i Białegostoku, który jest zbyt wąski…

Zaistniałą sytuację potwierdzają relacje mieszkańców, którzy wielokrotnie sygnalizowali problem tworzących się korków, którym przecież można zaradzić. Jednym z rozwiązań, które wchodzą w grę jest przebudowa skrzyżowania poprzez zwężenie istniejącej w tym miejscu wysepki lub jej całkowitą likwidację. Zarządcą drogi powiatowej, którą jest ulica Fabryczna jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego, natomiast drogi krajowej, czyli ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W tym przypadku postanowiłem zwrócić się z prośbą o interwencję poselską do Poseł na
Sejm RP – Alicji Dąbrowskiej. Wiadomym jest, że interwencja posła będzie miała większą siłę przebicia niż radnego. Otrzymałem zapewnienie Pani Poseł, że taka interwencja z jej strony będzie wysłana do zarządców wymienionych ulic. Wiadomym jest również, że licznie złożone podpisy mieszkańców Marek pod wspomnianą interwencją  – zwiększą siłę przekazu zaistniałego problemu.

W tej sytuacji zachęcam Wszystkich Mieszkańców Marek do składania podpisów pod petycją, które zostaną przekazane wraz z pismem do Poseł Alicji Dąbrowskiej. W dalszej kolejności petycja
oraz podpisy zostaną załączone do interwencji poselskiej skierowanej do zarządców ulic: Piłsudskiego
i Fabrycznej.

Poniżej link do petycji w sprawie przebudowy skrzyżowania Piłsudskiego/Fabryczna:

PETYCJA W SPRAWIE PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA PIŁSUDSKIEGO/FABRYCZNA W MARKACH

Zdjęcia ilustrujące zaistniałą sytuacją na skrzyżowaniu Piłsudskiego/Fabryczna w Markach: