Pomagamy!

Bardzo dobra informacja dla wszystkich osób, które bezpośrednio, bądź pośrednio zainteresowane są problemami emocjonalnymi, ruchowimi, czy tymi związanymi z mową, a także osób po wylewach, z problemami ruchowymi, zaburzeniami słuchu, wycofaniem.

Powiat Wołomiński postanowił kontynuować projekt „Punkt diagnostyczno-terapeutyczny słyszę, mówię, czuję” wznowił działania po przerwie wakacyjnej.

Projekt prowadzony przez Fundację „Słyszę-Mówię-Czuję” jest współfinansowany przez Powiat Wołomiński.