Południe Marek z szansą dużych zmian w infrastrukturze drogowej – tej gminnej i tej powiatowej…

30 listopada na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została opublikowana ostateczna lista rankingowa samorządów ubiegających się o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Miasto Markizgłosiły wniosek o wsparcie projektu rozbudowy ulic Zygmuntowskiej i Zagłoby. Mamy dobre wiadomości. Na ostatecznej liście rankingowej znajdujemy się na 18 miejscu pośród 87 propozycji. Szanse na uzyskanie rządowego wsparcia z programu określanego mianem „schetynówek” są zatem bardzo duże. Z puli rządowej możemy otrzymać 3 mln zł, ponadto Powiat Wołomiński – Ziemia Norwida i „Cudu nad Wisłą” dołoży do inwestycji 2 mln zł. To znakomicie ułatwi realizację kluczowej dla tej części Marek inwestycji drogowej.

– Na drodze, która łączy drogę powiatową (Kościuszki) z krajową „ósemką” (Zygmuntowska), powstanie nie tylko jezdnia z prawdziwego zdarzenia (1,6 km), ale również odwodnienie, do którego będziemy mogli dołączać kolejne ulice. Ponadto zbudujemy chodniki oraz drogę dla rowerów. Koszt inwestycji wstępnie szacujemy na 11,75 mln zł – mówi burmistrz Jacek Orych.

Ostateczną listę inwestycji zakwalifikowanych do realizacji zatwierdzi do 20 grudnia minister infrastruktury i budownictwa. Jej ogłoszenie nastąpi najpóźniej do 31 grudnia. Przetargi na wykonanie robót muszą być ogłoszone najpóźniej do końca marca.

Źródło: UM Marki