Przestępczość w powiecie wołomińskim oraz stany osobowe komisariatów – moja interpelacja i odpowiedź.

Przestępczość w powiecie wołomińskim oraz stany stany osobowe poszczególnych komisariatów policji w naszym powiecie, to tematy związane z moją ostatnią interpelacją, którą za pośrednictwem starosty wołomińskiego skierowałem do Pana Komendanta KPP w Wołominie. W związku z otrzymanymi danymi – będzie kolejne pismo, o czym już niebawem…

Interpelacja Policja 1-page-001Interpelacja Policja 2-page-001odpowiedz_inerpelacja_A.Werelich-page-001odpowiedz_inerpelacja_A.Werelich-page-002odpowiedz_inerpelacja_A.Werelich-page-003odpowiedz_inerpelacja_A.Werelich-page-004

Jeśli nie radni, to Mieszkańcy zdecydują o referendum w Markach!

Pismo o przeprowadzenie referendum z inicjatywy Mieszkańców jest gotowe, ale mam nadzieję, że Radni jednak podejmą stosowną uchwałę i to właśnie Rada Miasta pond wszelkimi podziałami zorganizuje w Markach referendum. Tylko takie rozwiązanie pozwoli na przeprowadzenie referendum jeszcze przed wakacjami. Mamy jeszcze chwilę, aby nasi mareccy Radni podjęli tę jakże ważną dla Nas Wszystkich decyzję. Wierzę, że się uda… powodzenia Panie i Panowie Radni! Dogadajcie się dla dobra Marek!

17854877_1388202757914317_4283438789713808987_o.jpg

Referendum gminne w sprawie włączenia Marek w granice m. st. Warszawy, jako metropolitalnej jednostki samorządowej? Radni nie zgodzili się na wprowadzenie wniosku do porządku obrad!

Radni odrzucili wniosek o wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji stosownej uchwały o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie włączenia Marek do Warszawy jako metropolitalnej jednostki samorządowej. Sami zrobimy referendum z inicjatywy Mieszkańców!

Przeciw byli radni:
Tomasz Paciorek
Zbigniew Paciorek
Zenon Skibiński
Paweł Adamczyk
Maciej Grabowski
Anna Grochowska
Marek Szczepanowski
Daniel Kurek
Andrzej Rostek
Radosław Dec

Wstrzymała się od głosu:
Danuta Stefaniak