Referendum gminne w sprawie włączenia Marek w granice m. st. Warszawy, jako metropolitalnej jednostki samorządowej? Radni nie zgodzili się na wprowadzenie wniosku do porządku obrad!

Radni odrzucili wniosek o wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji stosownej uchwały o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie włączenia Marek do Warszawy jako metropolitalnej jednostki samorządowej. Sami zrobimy referendum z inicjatywy Mieszkańców!

Przeciw byli radni:
Tomasz Paciorek
Zbigniew Paciorek
Zenon Skibiński
Paweł Adamczyk
Maciej Grabowski
Anna Grochowska
Marek Szczepanowski
Daniel Kurek
Andrzej Rostek
Radosław Dec

Wstrzymała się od głosu:
Danuta Stefaniak