Okolice ulic: Baśniowa, Bagienna – posprzątane!

Są efekty złożonego przeze mnie wniosku do burmistrza miasta Marki, w którym to prosiłem o posprzątanie terenów w okolicy ulic: Baśniowa i Bagienna. Zgodnie z odpowiedzią zastępcy burmistrza – porządki miały zostać przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja. Tak też się stało. Czekam jeszcze na dalsze porządki w okolicach zbiornika wodnego „Konne” – mam nadzieję, że to kwestia najbliższych dni.

Można by skierować do mieszkańców – śmieciarzy następujące słowa: możecie już na nowo śmiecić – jest czysto… To już pewnego rodzaju tradycja, że każdego roku proszę o posprzątanie tego terenu. Mniej więcej tyle czasu potrzeba, aby ta okolica stała się małym śmietnikiem Zieleńca. Czy nie przyjemniej jednak spacerować jest w czystym i przyjaznym otoczeniu? Chyba tak…

Śmieci tabela.jpg