Zmniejszyć obciążenia, poprawić dostępność!

W ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Powiat Wołomiński prowadzi trzy takie placówki – w Tłuszczu, Zielonce i Wołominie.

Po rozmowach z przedstawicielami poradni komisja wypracowała stanowisko w sprawie poprawy dostępności do usług świadczonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne funkcjonujące na terenie powiatu. W skierowanym do starosty Kazimierza Rakowskiego stanowisku komisja wnosi o zorganizowanie spotkania z udziałem dyrektorów poradni, przedstawicieli samorządów: powiatowego i gminnych oraz członków komisji.
Ponadto, przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Arkadiusz Werelich w interpelacji zwrócił się do starosty wołomińskiego o udostępnienie danych dotyczących m.in. liczby dzieci i młodzieży przypadających na poszczególne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, liczby przyjętych dzieci i młodzieży przypadających na etat pracownika poradni, liczby badań diagnostycznych wykonywanych w poradniach oraz  liczby i rodzaju wydanych opinii – wszystkie dane za lata 2014-2016 dla trzech poradni. Zdaniem przewodniczącego Werelicha liczba mieszkańców powiatu wołomińskiego systematycznie się zwiększa, na naszym terenie zamieszkuje coraz więcej młodych małżeństw, których dzieci zaczynają lub kontynuują naukę w placówkach oświatowych zlokalizowanych w poszczególnych gminach powiatu. „Wspomniana edukacja dzieci jest ściśle powiązana z działalnością tych poradni psychologiczno-pedagogicznych (…) Niestety, ale mieszkańcy powiatu wołomińskiego, w szczególności najbardziej zaludnionych gmin graniczących z Warszawą, jak i dyrektorzy poradni zwracają uwagę na fakt dużego obciążenia placówek”. Podsumowując, działania podjęte przez radnych z Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki mają na celu zmniejszenie tych obciążeń oraz poprawienie dostępności do usług świadczonych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Źródło: strona Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
IMG_1412.JPG