Tu mieszkam, tu płacę podatki!

To tak w temacie płacenia podatków w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Dla #MiastoMarki to temat niezmiernie ważny z uwagi dynamicznie zwiększającą się liczbę Mieszkańców miasta, a co za tym idzie nowymi potrzebami typu: drogi, szkoły, przedszkola, żłobki, itp. Każda nowa złotówka z udziału w podatkach w miejskiej kasie jest w tym momencie na wagę złota.

„Zgodnie z przepisami, PIT należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na faktyczne miejsce zamieszkania. Dany obywatel przebywa tam najczęściej z zamiarem stałego pobytu. Nie należy więc sugerować się adresem zameldowania, zapisanym w starej wersji dowodu osobistego.

Co w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania? Sytuacja może dotyczyć nie tylko przeniesienia się do innej miejscowości, ale w większych miastach – nawet do innej dzielnicy. Jeśli przeprowadzka odbyła się w trakcie roku, prawidłową instytucją będzie ta, której podatnik podlegał z końcem danego roku podatkowego. Co do zasady, konkretną datą braną pod uwagę jest 31 grudnia.”

Źródło: Money.pl

Zbiornik „Meksyk” – potrzeba zmian dla Mieszkańców!

Ławki, wiaty wypoczynkowe, kosze na śmieci, czyli moja interpelacja do starosty w sprawie zbiornika wodnego Meksyk. To miejsce z każdym dniem zyskuje na popularności wśród Mieszkańców #MiastoMarki, co pokazują ostatnie ciepłe weekendy. Wspólne grillowanie, spacery, wędkowanie, czy po prostu spotkania wśród znajomych… To wszystko już się dzieje. Warto zatem czynić starania, aby ubogacić to miejsce o lekką zabudowę – nie ingerującą trwale w ten teren, ale wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców.

img-629055152-page-001

IMG_20170629_072320

Maksyk.jpg