Zarząd Powiatu Wołomińskiego z absolutorium!

Zarząd #PowiatWołomiński z absolutorium! Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego radni głosami 16 za, 10 przeciw podjęli uchwałę udzielającą Zarządowi absolutorium.

19620326_1465256446875614_5512932706371592201_o.jpg