Dane na temat rozwoju, rynku pracy oraz bezrobocia – Mazowsza, w tym powiatu wołomińskiego…

Poniżej zamieszczam wiele ciekawych danych statystycznych, które dotyczą Mazowsza, a co za tym idzie również powiatu wołomińskiego. Materiał bardzo bogaty w dane liczbowe i opisy, więc myślę, że zaciekawi niejednego Mieszkańca Marek i innych miejscowości naszego powiatu.

Jak wskazują poniższe dane – poziom bezrobocia na terenie powiatu wołomińskiego wynosił na koniec sierpnia 10 – 14,9%, więc na tle Mazowsza wygląda to średnio, choć bliżej nam do ideału, niż do górnej, niechlubnej granicy blisko 30%. Jednak patrząc na średnią krajową nasz powiat ma dużo do nadrobienia, bo poziom 7% jest na dzień dzisiejszy poza zasięgiem.

Screenshot_20170928-144652-01.jpeg

Informacje graficzne opisujące rynek pracy na Mazowszu – sierpień 2017

Informacje na temat bezrobocia na Mazowszu – sierpień 2017

Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej Mazowsza – sierpień 2017