W poszukiwanie skuteczniejszego sposobu naprawy mareckich dróg.

Wyrównywanie, utwardzanie, naprawa mareckich ulic, czyli utworzenie lub rozbudowanie odrębnej jednostki UM Marki, która odpowiadałaby za powyższe prace – szybko i bez uruchamiania procedur związanych z zamówieniami publicznymi. To temat mojego pisma do Burmistrza Miasta Marki. Pod rozwagę…

25182137_1625518120849445_696283256237635104_o