Posiedzenia Komisji przed sierpniową sesją Rady Powiatu Wołomińskiego.

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego, w pierwszej kolejności edukacja i m. in. informacje o naborze uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/2019 oraz kwestie związane z remontami i modernizacją budynków oświatowych, następnie kultura i omówienie obchodów związanych z Bitwą Warszawską 1920 roku oraz przygotowania do Dożynek Powiatowo-Gminnych.