Propozycja zliberalizowania zasad funkcjonowania PSZOK-u.

Złożyłem na ręce Burmistrza Miasta Marki pismo w sprawie przyszłości funkcjonowania w naszym mieście Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jestem przekonany, że uda się wypracować rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców. Z góry dziękuję burmistrzowi za otwarte podejście do tematu.

43014264_1976771539057433_3847099062834692096_o.jpg

42867030_1976771582390762_8161762971479965696_n