Bezpieczeństwo osób pieszych na remontowanym odcinku alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odpowiedź GDDKiA.

Właśnie otrzymałem z GDDKiA odpowiedź na moje pismo w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz remontu alei Piłsudskiego w Markach. W dniu składania przeze mnie pisma, gdzie interweniowałem na prośby Mieszkańców naszego miasta – na skrzyżowaniach remontowanego odcinka np. Graniczna/Piłsudskiego nie było osób kierujących ruchem. Cieszę się, że po interwencji wykonawca dostrzegł potrzebę wprowadzenia pracowników, którzy ułatwiają przejście osobom pieszym, szczególnie dzieciom udającym się do szkół. W piśmie dyrekcja odnosi się również do kwestii związanych z remontem głównej arterii naszego miasta.

Poniżej link do treści mojego pisma:

https://werelich.net/2018/09/07/bezpieczenstwo-na-przejsciach-dla-pieszych-remontowany-przez-gddkia-odcinek-alei-marszalka-jozefa-pilsudskiego/

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WerelichPomaga