Problemy parkingowe w rejonie ul. Kościuszki/Piotra Skargi.

Złożyłem wniosek do Burmistrza Miasta Marki w sprawie poprawy obecnej sytuacji parkingowej w rejonie ul. Kościuszki/Piotra Skargi do ul. Piłsudskiego. Argumentacja w treści poniższego pisma.