Parkujące tiry przy ul. Okólnej w Markach. Pismo.

W związku ze zgłoszeniami Mieszkańców naszego miasta, zwróciłem się do Burmistrza Miasta Marki z pismem, o podjęcie działań mających na celu ograniczenie parkowania samochodów ciężarowych typu TIR na odcinku ul. Okólnej (Słoneczna/Grunwaldzka). Argumentacja w treści poniższego pisma.

Podwójny rocznik w warszawskich szkołach ponadpodstawowych. Tak to będzie we wrześniu…

O tym, jak będzie wyglądała edukacja w szkołach ponadpodstawowych w Warszawie. Szybko wprowadzone rządowe zmiany związane z reformą edukacji sprawiły, że we wrześniu w szkołach spotkają się dwa roczniki absolwentów – ostatni gimnazjalny i pierwszy ósmoklasistów.