Oznakowanie w rejonie ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową.

Oznakowanie pionowe w rejonie skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową. W tej właśnie sprawie wspólnie radną miasta Marki Anną Chojecką z tego okręgu, złożyliśmy interpelację z prośbą o uporządkowanie oznakowania w ww. lokalizacji.