Kontrola oznakowania pionowego w Markach.

Złożyłem do Burmistrza Miasta #MiastoMarki pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli oznakowania pionowego w naszym mieście. Poniższe zdjęcie jest tylko jednym z przykładów potrzeby takiej kontroli.
#radnyWerelich#dlaMieszkańców