Progi zwalniające w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2.

Temat progów zwalniających w sąsiedztwie SP2, przy ul. Szkolnej powraca niczym bumerang, dlatego złożyłem dziś w tej sprawie pismo do Burmistrza #MiastoMarki. Szereg zgłoszeń ze strony Mieszkańców naszego miasta jest wystarczającym powodem, aby uznać ten temat jako ważny.
#radnyWerelich#dlaMieszkańców