Suche drzewa do usunięcia – ul. Wiśniowa.


W imieniu Mieszkańców ul. Wiśniowej, złożyłem dziś pismo do Burmistrza #MiastoMarki w sprawie usunięcia suchych drzew, przy tej właśnie ulicy.
#radnyWerelich #dlaMieszkańców