Problem z nielegalnym składowaniem odpadów.

Śmieci przy obwodnicy Marek (ul. Główna/Dworkowa) W tej właśnie sprawie złożyłem wczoraj interpelację do Starosty Wołomińskiego.

#dlaMieszkańców#radnyWerelich#WerelichPomaga