Oświetlenie pod wiaduktem obwodnicy Marek – ul. Ząbkowska.

Dziś złożyłem pismo do Burmistrza #MiastoMarki w sprawie braku oświetlenia pod wiaduktem obwodnicy Marek. Chodzi o ul. Ząbkowską w rejonie skrzyżowania z ul. Szpitalną.
#dlaMieszkańców #radnyWerelich