Konferencja „Marki Rozwiązań”

„Budowanie szczęśliwej i bezpiecznej rodziny w świetle współczesnych zagrożeń”- Sędzia Anna Maria Wesołowska
„Nowe wyzwania w terapii uzależnień od środków psychoaktywnych” – Adam Nyk
„Niepłacenie alimentów jako przejaw przemocy ekonomicznej” – Robert Damski
„Interwencja służb policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – Mariusz Pawlak
Konferencja #MarkiRozwiązań, czyli niezmiernie ważne tematy, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. Niestety cierpią na tym dzieci, nawet wówczas, gdy o tym głośno nie mówią. Ważne słowa wygłosiła dziś sędzia Wesołowska mówiąc, że sąd ma obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach o opiekę nad dzieckiem po rozwodzie. Dobro dziecka jest najważniejsze…