Mlegitymacje w szkołach powiatowych?

Wczoraj złożyłem interpelację do Starosty #PowiatWołomiński w sprawie #mLegitymacja dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.
Dla krótkiego wyjaśnienia – mlegitymacja to mobilny/elektroniczny odpowiednik tradycyjnej, papierowej (lub w formie karty) legitymacji szkolnej.