Wydane wszystkie zaświadczenia potwierdzające przekształcenie.

#PowiatWołomiński wydał wszystkie zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, których organem właściwym jest Starosta Wołomiński.

Umożliwi to osobom, których dotyczy przekształcenie, uzyskanie maksymalnej bonifikaty w wysokości 60% w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej, a w innych przypadkach określonych ustawą nawet bonifikaty sięgającej 90%.
Wydział Geodezji dał radę, a łatwo nie było.