Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego wprowadziliśmy kilka zmian mających na celu zwiększenie efektywności prowadzonych przez #PowiatWołomiński konsultacji społecznych.
– Główny nacisk położyliśmy na kwestie związane ze skutecznym dotarciem do Mieszkańców, czyli komunikacja. Zaproponowaliśmy m. in. zapis mówiący o zamieszczeniu info o konsultacjach na stronach internetowych tych miejscowości powiatu, których dotyczy przedmiot konsultacji, zapropnowaliśmy także zwiększenie min. form przeprowadzania konsultacji z 1 do 3.
– Rada może również wnioskować o przeprowadzenie konsultacji w danej sprawie.