Bezpieczne boiska z nawierzchnią sztuczną w Markach… ?

W związku z wynikami badań toksykologicznych, które poddają pod wątpliwość jakość granulatów stosowanych na boiskach ze sztuczną nawierzchnią w Warszawie i Szczecinie, złożyłem pismo do Burmistrza #MiastoMarki oraz interpelację do Starosty #PowiatWołomiński w powyższej sprawie.
#dlaMieszkańców #radnyWerelich