W obecnej kadencji będę rozmawiał z Mieszkańcami również w mareckich szkołach.

W tej kadencji oprócz dyżurów radnego powiatu wołomińskiego pod chmurką będę również prowadził cykliczne dyżury w mareckich szkołach. Pierwszy dyżur już niebawem, na który już dziś serdecznie zapraszam.
————————————————–
#radnyWerelich #WerelichDlaMieszkańców #WerelichPomaga

Reklamy

Droga za cmentarzem – ciąg dalszy działań…

Wczorajsze spotkanie w sprawie drogi leśnej za cmentarzem w Markach, która jest przedłużeniem ul. Kroczewskiej na warszawskiej Białołęce. Wspomniana droga znajduje się administracyjnie w granicach Białołęki, ale jest również ważna dla naszego miasta. Przy dzisiejszych remontach ul. Głębockiej oraz ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki jest ona jedynym połączeniem z tym rejonem Białołęki dla jadących od strony Warszawy. To objazd, który z całą pewnością przydałby się w obecnej sytuacji. Przypomnę, że droga leśna jest w zarządzie Nadleśnictwa Drewnica, ale w wyniku wielu wcześniejszych działań udało się znaleźć rozwiązanie na doprowadzenie do porządku tego tematu. Nadleśnictwo jest gotowe wydzierżawić drogę samorządowi, co pozwoli na poprawę stanu nawierzchni drogi. Spotkanie w gronie Burmistrza Dzielnicy Białołęka Grzegorza Kucy oraz Burmistrza Marek Jacka Orycha  to kolejny krok w tej sprawie. Białołęka wystąpi do Nadleśnictwa z pismem o warunki dzierżawy, co pozwoli na stworzenie porozumienia pomiędzy naszym miastem, a dzielnicą na podział kosztów związanych z dzierżawą i poprawą nawierzchni. Tematem tym zajmuje się już dłuższy czas, bo sprawa jest bardzo złożona i wymagała oraz wymaga działań na wielu poziomach. Mam jednak nadzieję, że uda się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia tej sprawy z korzyścią dla Mieszkańców naszego miasta, ale i sąsiedniej Białołęki

Szpital Powiatowy w Wołominie do rozbudowy.

Szpital Powiatowy w Wołominie do rozbudowy. Tak to będzie za kilka lat. Decyzję o rozbudowie podjęła jeszcze poprzednia rada Powiatu Wołomińskiego, a obecna będzie te działania kontynuowała. Oby udało się wszystko bez przeszkód, bo dynamiczny rozwój naszego powiatu i stale zwiększająca się liczba Mieszkańców wymaga szybkich zmian w szpitalu.

Rozbudowa szpitala będzie jednoznaczna z poprawą warunków lokalowych, a więc warunków pracy, co miejmy nadzieję pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług. Dziś ciężko walczyć o lepszy personel, jeśli na rynku brakuje lekarzy, a powiat w stosunku do stolicy nie ma tak bogatej oferty płacowej.

Kolejne środki dla Marek.

Podczas wczorajszego posiedzenia, jako Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Rady Powiatu Wołomińskiego pozytywnie zaopiniowaliśmy zwiększenie o kwotę 264 350 zł środków dla Marek na realizację inwestycji związanej z przebudową ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki.

Na drogach powiatu coraz bezpieczniej!

Chociaż nadal nie ma powodów do euforii, to cieszy fakt, że na drogach powiatu wołomińskiego zanotowano w 2018 roku, w porównaniu z poprzednimi latami, znacznie mniej wypadków. Poniżej wykres z otrzymanego właśnie sprawozdania KPP w Wołominie. Jeśli dodamy do tego, że w minionym roku wystawiono 14626 mandatów, a rok wcześniej 22516, to możemy chyba mówić o pewnym pozytywnym trendzie… Oby.

Czy uda się uniknąć strajku nauczycieli? Wątpię…

Nowe doświadczenie. Jako, że tematy związane z edukacją nie są mi obce, zostałem mediatorem w sprawie podwyżek dla nauczycieli, których domaga się ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego) od pracodawców, czyli w tym przypadku dyrekcji mareckich szkół i przedszkoli. Wnioski ze spotkania, które odbyło się w Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach są takie: dyrekcje placówek nie są w stanie sprostać oczekiwaniom związku, ponieważ nie dysponują na ten cel dodatkowymi środkami. Dlaczego? Ponieważ organ prowadzący, którym jest nasze miasto otrzymuje mocno niedoszacowaną subwencję oświatową (obecnie subwencja ok. 30 mln zł, a wydatki na oświatę w mieście, bez inwestycji, to ok. 70 mln zł rocznie). Oczywiście minimalna płaca nauczyciela ustalana jest na poziomie ministerstwa, a dodatkowe środki winny znaleźć samorządy, ale skąd? Samorządy z wielką chęcią wprowadzą podwyżki dla swoich nauczycieli, jeśli otrzymają na ten cel dodatkowe środki z budżetu państwa i to rozumie każda ze stron, czyli ZNP i dyrekcje szkół. Pytanie, czy rozumieją to osoby na poziomie ministerstwa? Tego nie wiem. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a każda ze stron wysłuchując argumentów stwierdziła, e jeśli nie będzie reakcji na poziomie rządowym, to strajku nie da się uniknąć. Pytanie jaki będzie jego wymiar, skutki i kiedy dokładnie nastąpi…