Przejście dla pieszych na ul. Kościuszki, w rejonie ul. Wołodyjowskiego.

Z otrzymanej właśnie odpowiedzi na naszą interpelację wynika, że #PowiatWołomiński jest otwarty na wyznaczenie wspomnianego przejścia, ale musi to być poprzedzone stosownymi analizami uwzględniającymi kwestie formalne, techniczne oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z całą pewnością będziemy wspólnie z Ewa Rosa trzymać rękę na pulsie, aby przejście wróciło we wspomnianą lokalzację. Dziś odległość między poszczególnymi przejściami jest niedopuszczalna…

Treść interpelacji w linku poniżej:
https://werelich.net/…/brak-przejscia-dla-pieszych-na-ul-t…/

Buduje się w powiecie wołomińskim!

#PowiatWołomiński na 11 miejscu w Polsce pod względem liczby mieszkań i domów ukończonych w 2019 roku.

2617 mieszkań i domów tylko w ciągu jednego roku robi niewątpliwie wrażenie i jest potwierdzeniem dynamicznie zwiększającej się liczby Mieszkańców, co oczywiście cieszy, ale stawia również samorządy takie jak #MiastoMarki przed ogromnymi wyzwaniami. Infrastruktura drogowa, szkoły, przedszkola, komunikacja miejska to tylko jedne z wielu obszarów, które powinny nadążać za inwestycjami mieszkaniowymi. Gdyby tak jeszcze liczba Mieszkańców przekładała się w 100% na wpływy z udziału w podatkach, czyli deklarowane faktycznego miejsca zamieszkania – byłoby z pewnością łatwiej nadążać za potrzebami.

Poniżej link do artykułu na ww. temat:
https://alebank.pl/w-jakich-miastach-powstalo-najwiecej-mi…/

Samorządowcy na Jasnej Górze.

W gronie samorządowców #PowiatWołomiński zawitaliśmy na #JasnaGóra Co ciekawe #BibliotekaJasnogórska, która w obecnym kształcie działa od 1739 roku posiada w swoich zbiorach pozycje datowane nawet na XV wiek. Jedna z książek zawiera np. własnoręczne zapiski o. Augustyna Kordeckiego – dowódcy obrony klasztoru podczas jego oblężenia w czasie potopu szwedzkiego.

Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego.

Wczorajsza sesja Rady #PowiatWołomiński to przede wszystkim przyjęcie sprawozdań z działalności za 2019 rok: Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Z ciekawostek niech będzie fakt, że o ile ogólna przestępczość na terenie powiatu utrzymuje się na podobnym poziomie, to przestępczość narkotykowa dynamicznie wzrasta. Z uzyskanych na sesji informacji wynika, że powiatowa Policja ma obecnie 38 nieobsadzonych wakatów (ok. 10% ogólnego zatrudnienia), co z całą pewnością utrudnia pracę, szczególnie tę w terenie. Rada Powiatu zdecydowała również o udzieleniu pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Wołominie w kwocie 11 000 000 zł (w cyklu dwuletnim).