Marki dzielnicą Warszawy? Wyniki ankiety.

Od piątku do dzisiejszego południa Mieszkańcy Marek głosowali za pośrednictwem ankiety internetowej, czy są zwolennikami włączenia miasta w granice Warszawy. W ankiecie oddano łącznie 1548 głosy, co pokazuje bardzo duże zainteresowanie wywołanym ostatnio tematem. Ostateczne wyniki wyglądają następująco:

53,8 % głosujących na NIE

42,06 % głosujących na TAK

4,14 % głosujących NIE MA ZDANIA

Czy wyniki zaskakują? W wielu komentarzach dziwił tak duży odsetek zwolenników włączenia Marek w granice Warszawy. Co ma bezpośredni wpływ na takie wyniki? Nadzieje na szybszy rozwój miasta? Załatwianie formalności w stolicy, gdzie większość z nas pracuje? Myślę, że powody są różne… Jaśniej i czytelniej wypowiadają się przeciwnicy ww. rozwiązania, którzy jasno mówią o utracie tożsamości i wpływu na zapadające w mieście decyzje, które przeniesione byłyby na poziom centralny – prezydenta miasta. Według wielu komentujących Marki byłyby w ten sposób zapomniane i zmarginalizowane.

Jedno jest pewne! Istnieje wyraźna potrzeba przeprowadzenia rzetelnej debaty publicznej w tej sprawie, aby Mieszkańcy poznali wszystkie plusy płynące z włącznie miasta w granice Warszawy, ale również zagrożenia z tym związane. Najważniejsze jest jednak to, aby Mieszkańcy Marek mięli możliwość wypowiedzenia się, czy są ZA, czy NIE w powyższej sprawie!

Miejmy nadzieję, że władze państwowe nie zlekceważą woli Mieszkańców Marek i pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej propozycje zmian  – nie zostaną narzucone ustawą odgórnie…

ankieta wyniki.jpg

 

Marecka OSP z największą liczbą wyjazdów w powiecie wołomińskim w 2016 roku!

Z otrzymanego właśnie sprawozdania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wołominie za rok 2016 możemy wyczytać, że OSP Marki z liczbą 227 wyjazdów była tą jednostką, która była najczęściej wzywana do interwencji. To kolejny dowód na to, że nasza marecka OSP – mimo, że jest bardzo młodą jednostką (licząc lata po reaktywacji), to z pewnością można zaliczyć ją do najdynamiczniej rozwijających się w powiecie wołomińskim. W tym miejscu chciałbym serdecznie pogratulować Naszym Chłopcom, bo jest czego! Brawo!

Co do samego funkcjonowania mareckiej OSP, to od kilku lat można na ten temat mówić wyłącznie w superlatywach, ale w sprawozdaniu za rok 2016 są jeszcze inne dane, które w sposób bezpośredni dotyczą działalności naszej jednostki, a budzą niestety niepokój…

Mowa o tzw. „fałszywych alarmach”, których w 2016 roku było w Markach 47, z czego 3 złośliwe. Statystyki te łagodzi nieco fakt, że 28 alarmów było poczynionych w dobrej wierze, ale nie zmienia to tego, że w tej kwestii zajmujemy niechlubne – pierwsze miejsce w powiecie wołomińskim. Warto, zatem zaapelować do Mieszkańców o większą rozwagę w wybieraniu numeru alarmowego.

Poniżej treść sprawozdania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wołominie za rok 2016:

straz-pozarna

 

Jak korzystamy z usług Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Tak mieszkańcy Marek oraz pozostałym gmin #PowiatWołomiński korzystają z usług świadczonych przez Szpital powiatowy w Wołominie – dane poniżej.

W otrzymanej właśnie odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelację wyraźnie widać zróżnicowanie, jakie ma miejsce w przypadku każdej z 12 gmin powiatu wołomińskiego. Poniższe dane pokazują również, które z oddziałów i poradni były najbardziej obłożone w 2015 roku. Zważywszy na rozbudowę szpitala, która już ruszyła – musimy uwzględnić wszystkie z czynników mających na celu poprawę świadczonych przez szpital usług.

2 000 000 zł dla Marek!

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego przyjęliśmy bardzo ważną dla Marek uchwałę, w wyniku której Marki otrzymają wsparcie w formie pomocy finansowej przy realizacji inwestycji drogowych: Zagłoby i Zygmuntowska. Kwota tej pomocy opiewa na 2 mln zł. To konsekwencja dalszej, bardzo dobrej współpracy na linii #MiastoMarki#PowiatWołomiński i oby tak dalej…

14225564_1163820777019184_1462415541930724853_n114203327_1163820793685849_1811519183067430992_n2

Wyniki ankiety na temat priorytetów inwestycyjnych Miasta Marki, czyli co w pierwszej kolejności zdaniem Mieszkańców!

Przyszedł czas na podsumowanie wyników ankiety, którą opublikowałem 2 czerwca tego roku. Tematem ankiety było wskazanie przez Mieszkańców najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych
w Markach – w poszczególnych obszarach jego funkcjonowania. Czy wyniki zaskoczyły? Chyba nie, ale osobiście myślałem, że kolejność będzie nieco inna.

Wśród wszystkich potrzeb Mieszkańcy, jako najważniejsze wskazują te związane z infrastrukturą drogową, co chyba nie budzi żadnych wątpliwości i jest wynikiem wieloletniego zastoju w tym obszarze oraz komunikacją miejską, na które to oddano łącznie ponad 40% głosów. Na kolejnych miejscach uplasowały się kolejno: oświata i bezpieczeństwo. Ciekawostką są wyniki sportu, na który zagłosowało blisko 5% Mieszkańców. Wydaje się zatem, że na przełomie ostatnich lat zrobiono w tym obszarze najwięcej (orliki, boiska wielofunkcyjne, itp.) co z pewnością zostało zauważone przez Mieszkańców.

Patrząc na wyniki budownictwa komunalnego i opieki społecznej, które to zdobyły łącznie ok. 6% głosów – można by wnioskować, że Mieszkańcy oczekują głównie inwestycji ułatwiającym im życie,
a nie tych związanych z potocznym dokładaniem do innych, ale jest to jedynie ankieta i w innym badaniu wyniki mogłyby być nieco inne. Być może jest to nadinterpretacja wyniku 6% – tak niskiego wyniku.

Generalnie przyglądając się wynikom ankiety można odnieść wrażenie, że Mieszkaniec Marek oczekuje od włodarzy podniesienia standardu życia w jego małej ojczyźnie – wygodnego dojazdu do pracy, czy szkoły; korzystania z równych dróg i chodników; posłania dziecka do nowoczesnej
i nieprzepełnionej szkoły i przedszkola oraz ogólnego bezpieczeństwa w mieście z szybkim dostępem do opieki medycznej i służb.

Czy to duże oczekiwania jak na XXI wiek i miasto zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie stolicy Polski?

Oczywiście, że nie. Mieszkańcom należy się wygodne i bezpieczne zamieszkanie w miejscu, które wybrali na swój dom, czy mieszkanie. W miejscu, które pokochali, bądź kochają od zawsze.
W miejscu, z którym wiążą swoją przyszłość na długie lata, a może i pokolenia.

Dziś wydaje się, że nasze miasto idzie w dobrym kierunku, po długich latach nastąpiły zmiany, które były potrzebne, abstrahuję w tym momencie, czy poprzedni burmistrz rządził beznadziejnie, miernie, dobrze, czy rewelacyjnie, bo w oczach każdego Mieszkańca ta ocena będzie inna, ale skoro wybrano nowe, to oczekiwano zmian, domniemywam, że na lepsze i miejmy nadzieję, że obecny burmistrz sprosta wyzwaniom –niełatwym wyzwaniom, czego z całego serca jego osobie życzę.

Na koniec dodam, że w ankiecie wzięło udział blisko 200 osób.

Bez tytułu

 

 

Inwestycje zagrożone, czyli blisko 9 mln zł rocznie mniej w mareckim budżecie!?

Ten czarny scenariusz, który zatrzyma rozwój Marek na długie lata jest niestety realny. Wszystko za sprawą prezydenckiego projektu ustawy dotyczącego podwyższenia kwoty wolnej od podatku, który został złożony w Sejmie RP 29 listopada 2015 r. Zakłada on bowiem podwyższenie wspomnianej kwoty do 8 tyś zł, co jest wprawdzie zgodne
z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 29 października 2015 r., ale nie zawiera żadnych rozwiązań wyrównujących straty samorządów z tego tytułu. Jak wyliczał poseł na Sejm RP Jan Grabiec – straty spowodowane wejściem w życie prezydenckiej ustawy w tej formie – brutalnie odczują polskie samorządy, które odnotują spadek dochodów na poziomie 8-9 mld zł rocznie. Jak powszechnie wiadomo dochody z tytułu udziału samorządów w PIT stanowią główne źródło finansowania ich zadań własnych. Żeby to zobrazować powstała poniższa tabela:

Szacowane maksymalne straty samorządów z tytułu podwyższenia kwoty wolnej do 8 tyś zł na zasadach prezydenckiego projektu ustawy.

 

JEDNOSTKA

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

UDZIAŁ W PIT

PLAN NA 2016 R.

SZACOWANA STRATA

W DOCHODACH

WOŁOMIN 49 920 879 11 594 757
ZĄBKI 41 871 252 9 725 129
MARKI 37 485 295 8 706 435
RADZYMIN 26 245 985 6 095 963
KOBYŁKA 24 999 499 5 806 435
ZIELONKA 24 797 117 5 759 445
TŁUSZCZ 13 006 902 3 021 018
KLEMBÓW 6 372 634 1 480 125
DĄBRÓWKA 4 883 860 1 134 338
JADÓW 3 272 912 760 175
POŚWIĘTNE 2 601 583 604 251
STRACHÓWKA 855 181 198 627
POWIAT WOŁOMIŃSKI 64 096 567 14 887 240

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że poseł na Sejm RP Jan Grabiec wychodząc naprzeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego oraz dbając o interesy samorządów
w Polsce przygotował projekt ustawy rekompensujący samorządom w 100% straty wynikające z podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię korporacji samorządowych i został złożony w Sejmie RP, gdzie 24.02.2016 r. odbyło się jego pierwsze czytanie. Niestety klub PiS złożył wówczas wniosek o odrzucenie projektu, właśnie
w pierwszym czytaniu, co spotkało się z aprobatą posłów tego ugrupowania i przyjęciem wniosku w dniu 25.02.2015 r. W ten sposób samorządy, takie jak marecki żyją
w niepewności co do najbliższej przyszłości, ponieważ jeśli prezydencki projekt ustawy zacznie obowiązywać, to znacząca część inwestycji zostanie zagrożona.

Żeby wagę problemu lepiej zobrazować podam przykład: otóż kompleksowa budowa
ul. Pomnikowej, której długość wynosi 788 metrów to wydatek rzędu nieco ponad 2,8 mln zł. Łatwo zatem obliczyć, że wprowadzenie prezydenckiego projektu ustawy narazi marecki samorząd na stratę trzech takich inwestycji rocznie. To jest ok. 2,5 km mniej kompleksowo wybudowanych dróg w Markach każdego roku. Nie trzeba chyba nikomu przedstawiać jak sytuacja dróg wygląda w naszym mieście. Ogromna długość sieci dróg, stan ich nawierzchni, dynamiczny rozwój budownictwa oraz wieloletnie zaszłości powodują, że Marki mają przed sobą nie lada wyzwanie wynikające z budową sieci drogowej, dlatego nie stać naszego miasta na utratę choćby jednej złotówki na ten cel. Utrata blisko 9 mln zł rocznie sprawi, że Marki już nigdy nie nadrobią zaległości i nie sprostają nowym wyzwaniom, a chyba wszystkim nam zależy na poprawie jakości życia w naszej małej ojczyźnie.

W powiatowym budżecie to prawie 15 mln zł straty…

Podobnie sytuacja ma się w samym Powiecie Wołomińskim, który zarządza drogami powiatowymi również na terenie Marek. Jeśli prezydencki projekt ustawy zacznie obowiązywać w proponowanym wydaniu, to kasa Starostwa uszczupli się – bagatela o blisko 15 mln zł rocznie, co dla tego konkretnego samorządu oznacza absolutną zapaść inwestycyjną. Zważywszy, że zdecydowana większość bezpośrednio otaczającej nas infrastruktury oświatowej, drogowej, czy sportowej realizowanych jest właśnie przez samorządy, to marnie przedstawia się najbliższa przyszłość… Jako samorządowiec – optymista mam jednak nadzieję, że proponowane rozwiązania nigdy nie wejdą w życie, a samorządy będą mogły na obecnie obowiązujących zasadach dalej planować i realizować swoje działania – inwestycje.