Oficjalnie: Mamy to! Sosnowa/Kościuszki w 2018 roku!

Długie lata posuchy w powiatowych inwestycjach na terenie Marek, to już historia! Dziś możemy oficjalnie mówić o zastrzyku środków finansowych, które popłyną do naszego miasta w latach 2017-2018 na inwestycję drogową związaną z budową ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki. Blisko 5 mln zł to prawdopodobnie największe w historii wsparcie Powiatu Wołomińskiego dla Marek!

W miniony piątek, tj. 10 marca 2017 roku zostało podpisane historyczne porozumienie między Miastem Marki, a Powiatem Wołomińskim na realizację zadania związanego z budową ciągu dróg powiatowych Sosnowa/Kościuszki. Zadanie to zostało przekazanie do realizacji naszemu miastu, które w drodze przetargu wyłoni wykonawcę w przeciągu najbliższych tygodni. Oczywiście wraz z przekazaniem zadania Powiat Wołomiński zabezpieczył w budżecie kwotę ponad 4,7 mln zł, która zostanie przekazana naszemu miastu na realizację inwestycji.

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Relacja Tuby Marek z podpisania porozumienia Urząd Miasta Marki – Powiat Wołomiński.

ggg.jpg

Poniżej informacja ze strony Urzędu Miasta Marki, która pokazuje złożoność tej inwestycji, ogólny zakres prac i podział jej finansowania:

Informacja ze strony UM Marki (Sosnowa-Kościuszki, czyli finansowe puzzle)

Krótkie odniesienie do historii, czyli krok po kroku do sukcesu….

Nie jest tajemnicą że od pierwszego dnia obecnej kadencji, w której to został mi powierzony mandat radnego powiatu wołomińskiego – mówiłem jasno, że najważniejszym dla mnie tematem będzie zrealizowanie inwestycji drogowej ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki. W tamtym okresie niewiele osób wierzyło w sukces tego przedsięwzięcia z uwagi na skalę tej inwestycji. Szacowana wówczas na kwotę ponad 10 mln zł inwestycja była zdaniem wielu poza absolutnym zasięgiem – nawet wspólnej inwestycji dla Marek i Powiatu.

Był rok 2015, gdzie tak naprawdę pracowaliśmy na budżecie pozostawionym nam przez poprzedników, w którym zapisano inwestycje do realizacji w pierwszym okresie tej kadencji.

Pierwszym moim działaniem było uświadomienie wszystkim radnym oraz Zarządowi Powiatu, jak wyglądało dotychczasowe wsparcie Powiatu dla Marek, a w zasadzie brak jakiegokolwiek wsparcia. W tym celu złożyłem do Starosty poniższą interpelację:

Interpelacja w sprawie kwot wydatkowanych na poszczególne gminy powiatu wołomińskiego w latach 2011-2014

Odpowiedź na powyższą interpelację

Odpowiedź na interpelację skłoniła mnie do nagłośnienia tematu w prasie, a dokładnie w gazecie – Życie Powiatu na Mazowszu, gdzie ukazał się artykuł pt. „Marki sponsorem Powiatu Wołomińskiego”

Artykuł, który ukazał się w prasie – Życie Powiatu na Mazowszu.

zycie-drogi1-448x600

Tematem zainteresowała się również niezawodna Tuba Marek:

Loża komentatorów Tuby Marek w sprawie podziału środków finansowych Powiatu Wołomińskiego.

To właśnie w tym roku rozpoczęła się batalia o budowę ciągu dróg powiatowych Sosnowa/Kościuszki. To właśnie w tym roku rozpoczęły się działania mające na celu zbudowanie poparcia wśród radnych powiatowych dla tej inwestycji, a było to niezmiernie trudne, bo jak wiadomo powiat wołomiński składa się z 12 gmin, z których każda ma po kilku radnych (Marki trzech) na 29 radnych zasiadających w Radzie Powiatu Wołomińskiego. Jak łatwo policzyć przychylność dla mareckiej inwestycji musiało okazać min. 15 radnych.

Rozpoczęło się składanie wniosków, spotkania i długie rozmowy…, a na sam początek złożenie interpelacji do Starosty, której treść poniżej:

Interpelacja w sprawie budowy ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki.

Odpowiedź na powyższą interpelację.

Efekty przyszły już w roku 2016, gdzie udało zapisać się powiatowym budżecie kwotę 100 tys zł na projekt ww. ciągu dróg. Środki te zostały przekazane dla Miasta Marki, które w tej właśnie kwocie miało wykonać prace projektowe. To był pierwszy i bardzo ważny krok, ponieważ stworzenie projektu dawało nadzieję, że uda się zrealizować tę inwestycję jeszcze w tej kadencji. Mówiło się wówczas o latach 2017-2019 lub 2018-2019. Od samego początku wiadomo było, że skala inwestycji nie pozwoli na realizację jej w ciągu jednego roku.

Jak pisałem wyżej – szansa tej inwestycji mogła zakończyć się sukcesem tylko wtedy, gdy odpowiednia liczba radnych ją poprze, a co za tym idzie w pierwszej kolejności radnych z Marek.

Poniżej informacja o wniosku do WPI (Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej) w sprawie ww. inwestycji, który złożyłem wspólnie z radnym Werczyńskim:

Informacja o wniosku do WPI Powiatu Wołomińskiego.

Kolejnym krokiem działań, które podejmowałem było złożenie wniosku do budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017, w którym to wnioskowałem o wpisanie do realizacji inwestycji związanej z budową Sosnowej i Kościuszki. Jak później okazało się – to był bardzo ważny wniosek:

Mój wniosek do budżetu Powiatu Wołomińskiego w sprawie budowy ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki.

Po drodze było jeszcze kilka spotkań w Urzędzie Miasta Marki, podczas których spotykałem się z Burmistrzem Marek Jackiem Orychem oraz tych, które miały miejsce w Starostwie Powiatowym w Wołominie z udziałem Starostów: Kazimierza Rakowskiego i Adama Łossana. Zawsze dużym zaangażowaniem i determinacją w pozyskaniu środków na budowę ulic Sosnowa/ Kościuszki wykazywał się burmistrz Jacek Orych, który działał na wielu płaszczyznach, aby inwestycja mogła zakończyć się sukcesem.

Poniżej informacja z jednego z takich spotkań, które miało miejsce pod koniec zeszłego roku w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie. To właśnie na tym spotkaniu z udziałem Starosty Kazimierza Rakowskiego oraz Burmistrza Jacka Orycha udało się ustalić dokładne procenty finansowania inwestycji każdej ze stron:

Informacja o spotkaniu w sprawie budowy ulic: Sosnowa/Kościuszki

15747499_1279390862128841_2185661797185736310_n

W międzyczasie były jeszcze spotkania z naczelnikiem Andrzejem Noconiem, który odpowiada w Powiecie Wołomińskim za inwestycje drogowe, z Panią Skarbnik, itd. To wszystko jest może nieco nudne, ale pokazuje, jakie działania na przełomie ostatnich dwóch lat trzeba było powziąć, aby budowa ulic Sosnowa/Kościuszki stała się faktem.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Marek,

Nie kryję swej radości z faktu, że tak ważna dla naszego miasta inwestycja staje się dziś możliwa do realizacji. Nie ukrywam, że był to dla mnie najważniejszy cel tej kadencji. Dziękuję wszystkim Radnym Powiatu Wołomińskiego, którzy podnieśli rękę za naszą marecką inwestycją, Starostom Powiatu Wołomińskiego Kazimierzowi Rakowskiemu i Adamowi Łossanowi, Burmistrzowi Jackowi Orychowi i Wszystkim tym, którzy pracowali przy tym projekcie.

Na dzień dzisiejszy mamy spełnione dwa z trzech etapów tej jakże ważnej inwestycji: 

  • Podpisane porozumienie na linii Powiat Wołomiński – Miasto Marki
  • Zabezpieczenie w latach 2017-2018 środków finansowych na realizację inwestycji.

Pozostaje realizacja, czyli wyłonienie wykonawcy i budowa. Planowany termin zakończenia prac to połowa przyszłego roku!

Trzymajcie kciuki! Niech wszystko pójdzie zgodnie z planem!

Reklamy

Środki dla Marek w WPF!

Dziś dzień posiedzeń komisji i sesja rady #PowiatWołomiński i co bardzo ważne – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) przyjęta, a w niej budowa Sosnowa/Kościuszki – zakończenie prac do końca 2018 r.

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Marki dzielnicą Warszawy? Wyniki ankiety.

Od piątku do dzisiejszego południa Mieszkańcy Marek głosowali za pośrednictwem ankiety internetowej, czy są zwolennikami włączenia miasta w granice Warszawy. W ankiecie oddano łącznie 1548 głosy, co pokazuje bardzo duże zainteresowanie wywołanym ostatnio tematem. Ostateczne wyniki wyglądają następująco:

53,8 % głosujących na NIE

42,06 % głosujących na TAK

4,14 % głosujących NIE MA ZDANIA

Czy wyniki zaskakują? W wielu komentarzach dziwił tak duży odsetek zwolenników włączenia Marek w granice Warszawy. Co ma bezpośredni wpływ na takie wyniki? Nadzieje na szybszy rozwój miasta? Załatwianie formalności w stolicy, gdzie większość z nas pracuje? Myślę, że powody są różne… Jaśniej i czytelniej wypowiadają się przeciwnicy ww. rozwiązania, którzy jasno mówią o utracie tożsamości i wpływu na zapadające w mieście decyzje, które przeniesione byłyby na poziom centralny – prezydenta miasta. Według wielu komentujących Marki byłyby w ten sposób zapomniane i zmarginalizowane.

Jedno jest pewne! Istnieje wyraźna potrzeba przeprowadzenia rzetelnej debaty publicznej w tej sprawie, aby Mieszkańcy poznali wszystkie plusy płynące z włącznie miasta w granice Warszawy, ale również zagrożenia z tym związane. Najważniejsze jest jednak to, aby Mieszkańcy Marek mięli możliwość wypowiedzenia się, czy są ZA, czy NIE w powyższej sprawie!

Miejmy nadzieję, że władze państwowe nie zlekceważą woli Mieszkańców Marek i pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej propozycje zmian  – nie zostaną narzucone ustawą odgórnie…

ankieta wyniki.jpg

 

Marecka OSP z największą liczbą wyjazdów w powiecie wołomińskim w 2016 roku!

Z otrzymanego właśnie sprawozdania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wołominie za rok 2016 możemy wyczytać, że OSP Marki z liczbą 227 wyjazdów była tą jednostką, która była najczęściej wzywana do interwencji. To kolejny dowód na to, że nasza marecka OSP – mimo, że jest bardzo młodą jednostką (licząc lata po reaktywacji), to z pewnością można zaliczyć ją do najdynamiczniej rozwijających się w powiecie wołomińskim. W tym miejscu chciałbym serdecznie pogratulować Naszym Chłopcom, bo jest czego! Brawo!

Co do samego funkcjonowania mareckiej OSP, to od kilku lat można na ten temat mówić wyłącznie w superlatywach, ale w sprawozdaniu za rok 2016 są jeszcze inne dane, które w sposób bezpośredni dotyczą działalności naszej jednostki, a budzą niestety niepokój…

Mowa o tzw. „fałszywych alarmach”, których w 2016 roku było w Markach 47, z czego 3 złośliwe. Statystyki te łagodzi nieco fakt, że 28 alarmów było poczynionych w dobrej wierze, ale nie zmienia to tego, że w tej kwestii zajmujemy niechlubne – pierwsze miejsce w powiecie wołomińskim. Warto, zatem zaapelować do Mieszkańców o większą rozwagę w wybieraniu numeru alarmowego.

Poniżej treść sprawozdania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wołominie za rok 2016:

straz-pozarna

 

Jak korzystamy z usług Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Tak mieszkańcy Marek oraz pozostałym gmin #PowiatWołomiński korzystają z usług świadczonych przez Szpital powiatowy w Wołominie – dane poniżej.

W otrzymanej właśnie odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelację wyraźnie widać zróżnicowanie, jakie ma miejsce w przypadku każdej z 12 gmin powiatu wołomińskiego. Poniższe dane pokazują również, które z oddziałów i poradni były najbardziej obłożone w 2015 roku. Zważywszy na rozbudowę szpitala, która już ruszyła – musimy uwzględnić wszystkie z czynników mających na celu poprawę świadczonych przez szpital usług.