Podrzucane odpady wielkogabarytowe.

Dziś złożyłem pismo do Burmistrza #MiastoMarki z prośbą o monitorowanie pozostawianych odpadów wielkogabarytowych w podwórzach budynków komunalnych. Otrzymuję bowiem sygnały od Mieszkańców, że wspomniane odpady są podrzucane przez osoby z zewnątrz, niemieszkające we wspomnianych budynkach.

Bezpłatne badania poziomu witaminy D.

Bezpłatne badania poziomu witaminy D dla Mieszkańców #PowiatWołomiński sprawdziły się w tym roku, dlatego uważam, że powinniśmy kontynuować te działania w roku 2020. W tej właśnie sprawie złożyłem dziś interpelację do Starosty. O znaczeniu wspomnianej witamy dla ludzkiego organizmu pisałem w momencie składania swojej interpelacji w 2018 r. (https://werelich.net/…/bezplatne-badania-poziomu-witaminy-d/)

Interpelacja w sprawie zwiększenia zakresu działań Pałacu w Chrzęsnem.

W ostatnich dniach, wspólnie z Ewa Rosa złożyliśmy interpelację do Starosty #PowiatWołomiński w sprawie rozszerzenia działalności Pałac w Chrzęsnem o współpracę z placówkami oświatowymi – gminnymi i powiatowymi.
Myślę, że nie jesteśmy odosobnieni w ocenie, że wspomniany pałac posiada ogromny potencjał, a atrakcyjność i historia tego miejsca winny być argumentami dla odwiedzania naszej powiatowej perełki przez szkolne wycieczki. Tym bardziej, że koszt wstępu wynosi równe 0 zł. Warto, aby dzieci i młodzież korzystały.
Więcej w piśmie poniżej:

Już jest! Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Stawowa/Saturna w Markach – tymczasowe, ale jest.

O tę może nienajwiększą, ale dla bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły SP4 niezmiernie ważną inwestycję zabiegali rodzice, Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 4 Marki, zabiegałem i ja: https://werelich.net/…/bezpieczna-droga-do-nowej-szkoly-pr…/
Podziękowania dla Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki za szybką reakcję i wywiązanie się ze składanej deklaracji. Teraz czekamy na finalny efekt, czy chodnik, itd.