Działania powiatowe na rzecz walki ze smogiem.

W odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelację Starosta Wołomiński informuje o tzw. „miękkich działaniach” prowadzonych przez Powiat Wołomiński w walce ze smogiem (konkursy, warsztaty, itp.).

Reklamy

Potrzeba nowych poradni psychologiczno – pedagogicznych dla naszych Mieszkańców.

W dniu wczorajszym, wspólnie z radną powiatową Martą Rajchert złożyliśmy interpelację do Starosty Wołomińskiego w sprawie powstania w niedalekiej przyszłości w Markach oraz Radzyminie poradni psychologiczno – pedagogicznych. Podstawowymi argumentami tych działań są: niewydolność w zakresie świadczonych usług poradni w Wołominie i Zielonce, co jest podyktowane dynamicznie zwiększającą się liczbą Mieszkańców naszego powiatu. Stworzenie nowych punktów odciąży działające dziś poradnie oraz w znaczącym stopniu poprawi jakość świadczonych usług. Jestem przekonany, że dla dobra Mieszkańców, zarówno Burmistrz Miasta Marki, jak i Burmistrz Radzymina będą wspierali powyższe działania. Wydaje się, że można do tych celów wykorzystać np. projektowane lub za chwilę projektowane inwestycje miejskie, gdzie należałoby uwzględnić miejsce dla nowo powstałych poradni. To oczywiście jedna z form działania w tej sprawie, ale nie zależnie od rozwiązań trzeba już dziś myśleć, co będzie za kilka lat w tym obszarze funkcjonowania samorządu.

Oznakowanie w rejonie skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową zostało uporządkowane.


Na poniższych zdjęciach obecna sytuacja oraz odpowiedź Zastępcy Burmistrza Miasta Marki na interpelację, którą złożyłem wspólnie z radną miejską Anną Chojecką w powyższej sprawie.

Poniżej treść złożonej interpelacji:
https://werelich.net/…/oznakowanie-w-rejonie-ul-zygmuntows…/

Budować, nie budować technikum w Markach? Czas zamknąć temat.

Wczoraj złożyłem interpelację do Starosty Powiatowego w sprawie budowy szkoły ponadpodstawowej (technikum) w Markach. Temat wałkowany od 2012, w międzyczasie pojawiła się lokalizacja w Ząbkach, a obecnie są wątpliwości, czy zasadne jest budowanie takiej szkoły w tak bliskim sąsiedztwie Warszawy. Uważam, że czas na ostateczną odpowiedź w tej sprawie, poprzedzoną rzetelną analizą. Od samego początku pomysłu budowy takiej szkoły inwestycja nie miała finansowania, ale zadanie było podtrzymywane. Czas na zamknięcie tematu.

W temacie smogu. Bardziej w kwestii edukacji i uświadamiania.

Dziś złożyłem interpelację do Starosty Wołomińskiego w sprawie większej aktywności starostwa w walce ze smogiem. Z racji tego, że w zakresie zadań własnych powiatu nie ma działań związanych np. z wymianą pieców, czy termomodernizacją, ponieważ zajmują się tym samorządy gminne i Mazowsze, a także stosowne ministerstwa – skupiam się na tzw. działaniach miękkich, czyli edukacji i akcjach uświadamiających. Moim zdaniem mamy tu duże pole do popisu i tylko te działania mają sens, przynosząc w przyszłości wymierne efekty w walce ze smogiem.

Tiry parkujące przy ul. Okólnej – problem okolicznych Mieszkańców.

Poniżej odpowiedź na moje pismo w sprawie parkujących tirów, przy ul. Okólnej. Patrząc na liczbę zgłoszeń od Mieszkańców naszego miasta, które do mnie trafiają w związku z parkującymi samochodami, to nie ma takiej liczby radiowozów, które mogłyby patrolować wskazane lokalizacje. Wydaje się, że takie rozwiązania nie sprawdzają się i nie będą sprawdzać w Markach. Oznakowanie i zakazy to jedno, a egzekwowanie to drugie. Żeby była jasność nie mam tu absolutnie pretensji do naszej Policji, bo ta w dalszym ciągu ma braki kadrowe i chyba ciężko będzie z ich uzupełnieniem. Trzeba szukać innych rozwiązań…